Lidmaatschap


 Senioren Lidmaatschap € 190,- (per seizoen, onbeperkt spelen)
 Proefspelen € 16,- (éénmalig 1 maand onbeperkt spelen)
 Akkoord
Please type the letters and numbers shown in the image.
 Captcha CodeClick the image to see another captcha.
 

Juniorlidmaatschap* = tot 18 jaar, bij minderjarigen is ook de toestemming van ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger vereist. 

N.B.: Bij keuze voor proefspelen wordt, door ondertekening van dit formulier, tevens toestemming verleend voor een eenmalige automatische incasso van de verschuldigde € 16,- 

Bij het aangaan van een lidmaatschap ontvangt u de contributienota voor de rest van het seizoen naar rato doorberekend, tevens worden dan de éénmalige inschrijfkosten ad  € 12,- bijgeteld.  

Let op: uw spelerspas kan pas worden aangemaakt zodra uw pasfoto bij onze ledenadministratie binnen is. Uw pasje kunt u dan uiterlijk een week later aan de bar bij de Camp opvragen.